Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ
 Δὲν γνωρίζουμε πότε ἀκριβῶς ἐκτίσθη ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μπούντας οὔτε ποὺ ὀφείλει τὸ ὄνομά της. Ὑπῆρξε πλούσια Μονὴ καὶ μέχρι τὸ 1913 συντηροῦσε Σχολαρχεῖο. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, στὴν Ἱερὰ Μονή, ἐμαρτύρησε ἡ  Ἁγία Παρασκευὴ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ὁ τάφος της (στό δεξιό κλίτος τοῦ καθολικοῦ). Δίπλα στὸν Τάφο βρίσκεται καὶ ἡ μεγάλη ὠοειδὴς πέτρα πάνω στὴν ὁποία στηρίχθηκε ἡ Ἁγία προσευχομένη κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ της καὶ ὅπου πολλὰ θαύματα γίνονται κατὰ καιροὺς στοὺς διαφόρους προσκυνητές. Πανηγυρίζει κατὰ τὴν 26η Ἰουλίου συγκεντρώνοντας πολλοὺς προσκηνυτὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου