Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Προσευχή ὑπέρ τῶν μισούντων καί διωκόντων ἠμας.


Ὅσιου Νήφων Κωνσταντιανης.


Κύριε, δός ἔλεος πάσι τοῖς ἁπλῶς λοιδορούσιν ἠμᾶς, ἤ βλασφημούσιν, ἤ μισουσιν, ἤ τί ἕτερον ποιούσιν ἤμιν σύ γάρ, Κύριε, γινώσκεις ὅτι κακείνους ὅ πονηρός διάβολος εἰς τό δυσῶδες καί ἀκόλαστον ἐκτρέπει, ὥσπερ κάμε καθ' ἕκαστην ποιεῖ καί παραπικραίνω τό θειόν σου ὄνομα. Παρακαλῶ σέ οὔν, πάτερ, παντοκράτορ Θεέ, καί Κύριέ του ἐλέους, ἐπισκεψαι ἐν ἐλεεῖ πάντας τούς πονηρῶς πρός μέ διακειμένους καί ποίησαν αὐτούς φωστήρας καί ἁγίους μεγάλους. Ἄγαθυνον αὐτούς, Κύριέ μου, καί πραυνον εἰρήνευσον αὐτούς, Δέσποτά μου, καί φώτισον, καί τῆς αἰωνίου σου δόξης καταξίωσαν αὐτούς ὡς ἀγαθός καί πολυέλεος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου