Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Θεὸς προλέγει τὰ κακὰ (τιμωρίες) ποῦ προκεῖται νὰ κάνει;

Γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Θεὸς προλέγει τὰ κακὰ (τιμωρίες) ποῦ προκεῖται νὰ κάνει;


Μ γι ν μν κάνει ατ πο προλέγει.

πόσπασμα π λόγο περ μετάνοιας γιου ωάννου Χρυσόστομου .


«Ἀκόμη τρεῖς ἥμερες καὶ ἢ Νινευὴ θὰ καταστραφεῖ». Καὶ γιὰ πόιο λόγο προλέγεις τὰ κακὰ ἐκεῖνα ποῦ πρόκειται νὰ κάνεις; Γιὰ νὰ μὴ κάνω ἐκεῖνα ποῦ προλέγω. Γὶ αὐτὸ καὶ ἀπείλησε μὲ γεεννα, γιὰ νὰ μὴ ὁδηγήσει στὴ γέεννα' φοβηθεῖτε, λέγει, τὰ λόγια, γιὰ νὰ μὴ σᾶς λυπήσουν τὰ γεγονότα. Καὶ γιὰ ποιὸ λόγο περιορίζει τὴν προθεσμία σὲ τόσο σύντομο χρόνο;Γιὰ νὰ γνωρίσεις καὶ τῶν βαρβάρων τὴν ἀρετὴ λἔγοντας βαρβάρους ἔννοω τοὺς Νινευιτες , ποῦ μέσα σὲ τρεῖς μέρες μπόρεσαν νὰ ἐξαλείψουν τόσων ἁμαρτημάτων ὀργή, καὶ νὰ θαυμάσεις τὴ φιλανθωπία_τοῦ Θεοῦ, ποῦ ἀρκέσθηκε στὴ μετάνοια τριῶν ἥμερων γιὰ τόσα ἁμαρτήματα, κι ὃ ἴδιος νὰ μὴ κυριευθεῖς ἀπὸ ἀπόγνωση, κι ἂν ἀκόμη διέπραξες ἄπειρα ἁμαρτήματα. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος ποῦ ἔχει λάβει πολὺ χόνο γιὰ μετάνοια, τίποτα μεγάλο δὲν κατορθώνει, οὔτε θὰ συμφιλιώσει τὸ Θεὸ μὲ τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀδιαφορίας του, ἔτσι κι ἐκεῖνος ποῦ εἶναι προσεκτικὸς καὶ διακέεται ἀπὸ προθυμία καὶ μὲ πολλὴ ζῆλο δείχνει τὴ μετάνοια, θὰ μπορέσει νὰ ἐξαλείψει μέσα σὲ μία στιγμὴ παραπτώματα πολλοῦ χρόνου! Δὲν ἀρνήθηκε ὃ Πέτρος τὸ Χριστὸ τρεῖς φορές; δὲν τὸν ἀρνήθηκε καὶ μὲ ὅρκο τὴν τρίτη φορά; δὲν φοβήθηκε τὰ λόγια κάποιας ἀσήμαντης ὑπηρέτριας; Τί λοιπόν; χρειάστηκε αὐτὸς χρόνια πολλὰ γιὰ μετάνοια; Καθόλου, ἄλλα τὴν ἴδια νύχτα καὶ ἔπεσε καὶ σηκώθηκε, καὶ τὴν πληγὴ δέχθηκε καὶ τὸ φάρμακο, καὶ ἀρρώστησε καὶ ἐπανευρὲ τὴν ὑγεία του.

πηγη:
ΕΠΕ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΡΓΑ 30
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου